Prognozy na rynku mleka w Polsce w roku 2020

wrz 23, 2020 | Aktualności

IERiGŻ przewiduje, że pogłowie krów mlecznych obniży się w grudniu do 2140 tys. sztuk. Natomiast gospodarstwa rolne mają nadal kontynuować procesy modernizacji i restrukturyzacji, czego efektem okazać ma się wzrost mleczności krów do 6410 l/sztukę, co jednak nie zrekompensuje spadku pogłowia. Uwarunkowania w handlu zagranicznym będą niekorzystne z uwagi na spadek światowych cen a także utrudnienia w dostępie do rynków i logistyce. IERiGŻ ocenia, że w 2020 eksport zmniejszy się do 4300 tys. ton (1890 mln EUR). Import natomiast spadnie do 1600 tys. ton (800 mln EUR). Natomiast średnia cena mleka wyniesie w 2020 roku: 1,31-1,33 zł/l (-1,3 do -2,8 proc.).